25 ธันวาคม 2551

จังหวัดอ่างทองจัดแถลงข่าว “เปิดอ่างทองปี 52” เพื่อเป็นการกำหนดโครงสร้าง ในการดำเนินงาน ในปี 2552
6 เมษายน 2551

กิจกรรมเดิน-วิ่งสมาธิ จักรยาน วันวิสาขะบูชา

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมงานไหว้ครู-ครอบเศียรพ่อแก่ ณ วัดม่วง
วัดม่วง ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวตะพาน ระยะทาง จากจังหวัด ถึงวัดม่วง ประมาณ ๘ กิโลเมตร ใช้เส้นทาง สายอ่างทอง-สุพรรณบุรี วัดจะอยู่ทางซ้ายมือ มีพระอุโบสถล้อมรอบ ด้วยกลีบบัว ที่ใหญ่ที่สุดในโลก อ่านรายละเอียด

วัดม่วง สร้างขึ้นเป็นวัด นับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๒๓๐ ต่อมาได้กลายสภาพ เป็นวัดร้าง ได้รับการบูรณะ ปฏิสังขรณ์ ขึ้นมาใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศ ยกขึ้นเป็นวัด ที่มีพระสงฆ์ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๗รูปปั้นเกจิอาจารย์ ชื่อดังทั่วประเทศ มีแดนเทพเจ้าไทย แดนนรก แดนสวรรค์ และแดนเทพเจ้าจีน  • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  • Bombik
  • namjaidham.com
  • Sanook Travel
  • Moohin.com
  • Holidaythai
  • Google Map


  • Copyright © 2008 by Wat-Muang.com . All rights reserved.